En vanlig dag på jobbet

Kund: Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Bakgrund
Öppna Stäng

Brottsförebyggande Centrum i Värmland har som uppgift att arbeta för ett tryggare Värmland. BFC arbetar bland annat förebyggande mot all form av diskriminering. Trakasserier på arbetsplatser är ett utbrett problem som många människor i samhället utsätts för och vi fick därför i uppdrag att skapa en kampanj som belyste detta problem. Målet var att öka kännedomen för BFC och riktade sig framförallt till människor som hade upplevt trakasserier i arbetslivet för att få dem att dela med sig av sina egna upplevelser.

Lösning
Öppna Stäng

Vi ville trycka på känsliga punkter och tydligt visa hur verkligheten ser ut från de utsattas perspektiv. Det ledde till en kampanj där vi valde att bryta det förväntade och visa den verklighet av kränkande behandling som många utstår i arbetslivet. Vi skapade en film som gick i sociala medier i syfte att beröra människor och uppmärksamma problemet. Digital annonsering ledde till envanligdagpåjobbet.com, ett forum där människor har kunnat dela med sig av egna upplevelser gällande trakasserier samt tagit del av andras. Samhällsdebatten som präglade år 2017 gjorde kampanjens budskap mer aktuellt än någonsin